طرح و توسعه آتی دانشگاه

  • احداث پردیس قرچک
  • سلف سرویس دانشگاه
  • استادسرای دانشگاه
  • کتابخانه و آمفی تئاتر دانشگاه